EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020"!

Badanie jest realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Przedmiotowe badanie dotyczyć będzie kompleksowej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, które miały na celu poprawę efektywności i jakości kapitału ludzkiego oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Należy pamiętać, że jakość kształcenia ma istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki, ponadto od jakości funkcjonowania systemu edukacji zależy zdolność do wytwarzania i wdrażania innowacji.
 
Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w pracach nad sprawozdawczością Programu oraz planowaniem przyszłych działań z zakresu edukacji.
Wstecz