EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Konferencja PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?

Przedstawiciele EVALU sp. z o.o. wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawili wyniki zakończonego badania pt. „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego jest dostosowanie oferty programowej uczelni do szybko zmieniających się wymagań rynku pracy. Istotnym wsparciem dla szkół wyższych w tym zakresie jest III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - wdrażana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację III OP POWER w latach 2014-2020 przeznaczono ponad 1,2 mld zł, z czego ponad 800 mln zł na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Podczas konferencji rozważano m.in.:

  • Czy pieniądze są efektywnie wykorzystywane? Czy można robić to lepiej?
  • Jakie kompetencje są pożądane przez pracodawców, a jakie posiadają absolwenci szkół wyższych?
  • Jakie są dobre praktyki w zakresie kształcenia kompetencji?
  • Czy programy wsparcia szkolnictwa wyższego są skuteczne?
  • Jak powinny wyglądać przyszłe rozwiązania wspierające szkolnictwo wyższe w Polsce?

Z raportem pt. „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” opracowanym przez zespół badaczy EVALU i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej można zapoznać się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/Raport_koncowy_III_OP_PO_WER_EVALU.pdf

Główne wyniki i wnioski z badania wraz rekomendacjami przedstawili podczas konferencji Cezary Przybył (Evalu Sp. z o.o.) oraz Paweł Huras (CZIiTT PW).

Wstecz