EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

„Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”. Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Obowiązek realizacji badania został określony w Programie - minister właściwy do spraw transportu przygotuje w 2019 r. raport ewaluacyjny średniookresowy (mid-term), którego wyniki mogą posłużyć do ewentualnych zmian w Programie. Podkreślić należy, że ponad 85% wartości Programu dotyczy inwestycji współfinansowanych w ramach Connecting Europe Facility, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnych Programów Operacyjnych.
Celem głównym Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych.
Wstecz