EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

09-11-2015

W dniach 20 i 21 października 2015 roku odbył się I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji organizowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Agrotec Polska, które było głównym sponsorem wydarzenia.

23-10-2015

Krajowa Jednostka Ewaluacji wydała w ostatnim czasie "Rocznik ewaluacji 2014". W wydawnictwie możecie Państwo odnaleźć opracowania przedstawiające przebieg procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w 2014 roku, m.in. zrealizowanych przez Agrotec Polska - zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

22-10-2015

15 września 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się XXVII posiedzenie członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ 2007-2013), podczas którego Członkowie firmy Agrotec Polska przedstawili wyniki badania ewaluacyjnego, pn.: Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPOWŚ na lata 2007-2013.

16-10-2015

W dniach 12-15 października 2015r. przedstawicielka Agrotec Polska Sp. z o.o. uczestniczyła w 13-tym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (13th European Week of Regions and Cities), tzw. Open Days 2015, organizowanym corocznie przez DG REGIO i Komitet Regionów w Brukseli.

15-10-2015

Zachęcamy do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Ewaluacji, którego głównym sponsorem jest Agrotec Polska. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

05-10-2015

Agrotec Polska podpisała umowę na przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu systemowego PARP - „Polski Most Krzemowy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

02-04-2014

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum w składzie Agrotec Polska (lider) oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (partner) zrealizują wspólnie usługę badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

31-03-2014

Agrotec Polska wykonawcą ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości bazowych i docelowych dla wskaźników w ramach interwencji EFS w obszarze rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

17-03-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

07-03-2014

W dniu 7 marca 2014 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym szczególnie efektywności i skuteczności działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (OWES, ROPS, WUP, PES, JST)”.

Strony

Wstecz