EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Do 15 kwietnia 2024 r. trwa nabór na ekspertów do Rady Doradczej ds. Innowacji w zakresie Bezpieczeństwa (SIAB)

Praktycy i badacze interesujący się bezpieczeństwem publicznym i innowacjami społecznymi!

Zachęcamy do udziału w projekcie finansowanym w ramach Horyzont Europa!

Do 15 kwietnia 2024 r. trwa nabór na ekspertów do Rady Doradczej ds. Innowacji w zakresie Bezpieczeństwa (SIAB - Security Innovation Advisory Board).

 

EVALU uczestniczy w projekcie CO-SECUR (finansowanym przez Horyzont Europa), którego celem jest opracowanie europejskiego protokołu bezpieczeństwa dla przestrzeni publicznych. Projekt CO-SECUR ma na celu przyspieszenie przyjęcia skutecznych, bardziej efektywnych i współtworzonych protokołów bezpieczeństwa i rozwiązań dla przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych i zatłoczonych miejsc.

Poszukujemy ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

 • Innowacje społeczne
 • Zachowania związane z bezpieczeństwem
 • Postrzeganie bezpieczeństwa
 • Etyka, prywatność, ochrona danych
 • Technologie bezpieczeństwa
 • Podejście partycypacyjne

Ekspertami mogą być:

 • Praktycy, badacze, pracownicy akademiccy, decydenci polityczni z udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie zaangażowania publicznego, zaangażowania zainteresowanych stron związanego z bezpieczeństwem i innowacjami społecznymi
 • Obywatele UE/EOG/EFTA/krajów kandydujących lub mający miejsce zamieszkania lub pracy w tym obszarze

Kluczowe wymagania:

 • Minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia zawodowego w przynajmniej jednym obszarze: stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie publicznym, egzekwowaniu prawa, planowaniu przestrzennym, rozwoju lokalnym, dyplomacji/komunikacji międzykulturowej, branżach i sektorach kulturalnych i kreatywnych itp.
 • Wiedza specjalistyczna i znajomość co najmniej jednego z wyżej wymienionych obszarów lub dziedzin.
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowo:

 • Udokumentowane doświadczenie w gromadzeniu danych, badaniach analitycznych i raportowaniu.
 • Udokumentowane doświadczenie w koordynacji badań, monitorowaniu i ewaluacji.
 • Znajomość jednego lub więcej dodatkowych języków Unii Europejskiej będzie uważana za atut.
 • Znajomość polityk, programów i inicjatyw UE wspierających stosunki kulturowe / wymianę między UE a krajami trzecimi będzie uważana za atut.

Aby aplikować, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego (jedna strona) i CV (najlepiej w formacie Europass) na adres e-mail projektu coordination@cosecur.eu  oraz adres e-mail koordynatora: Julia Ferrando (jferrando@kveloce.com). Prosimy o wyraźne wskazanie w e-mailu, którego obszaru dotyczy aplikacja (np. „Application for SIAB_Participatory approaches”).

 

Wstecz