EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Usługi

W ramach obszarów i sektorów specjalizacji firmy EVALUa oferuje zróżnicowane i specjalistyczne usługi odpowiadające typologii klienta, do których należą:

 • Prowadzenie ewaluacji ex-ante, mid-term, ex-post, tematycznych, on-going i uzupełniających
 • Wykonywanie studiów, badań i ekspertyz o charakterze technicznym, ekonomicznym, marketingowym oraz społecznym
 • Przygotowanie lokalnych i regionalnych planów rozwoju, zarządzania oraz dokumentów planistycznych, w tym strategii
 • Wykonywanie prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów programowych
 • Realizacja ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Prowadzenie procesu konsultacji społecznych
 • Rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy i dobrych praktyk
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji branżowych
 • Zarządzanie projektami na zasadzie outsourcingu
 • Audyty programów współfinansowanych ze środków UE
 • Realizacja studiów wykonalności
 • Kojarzenie partnerów
Wstecz