EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem naszych badań, prowadzonych od kwietnia do grudnia 2015 r. w ramach projektu „Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej”. 

Jak tytuł badania wskazuje, odnosi się ono tylko do jednego aspektu wiślanej problematyki: roli Wisły w kulturze narodowej i w narodowej tożsamości oraz jej roli dla tożsamości mieszkańców położonych nad nią miejscowości. Nie próbujemy w naszym raporcie odpowiadać na pytania z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej czy ochrony środowiska. Staraliśmy się natomiast pokazać, jak te obszary są rozumiane i „zagospodarowywane” przez różne grupy interesariuszy.

Nasz raport jest zarazem zdaniem sprawy z pewnego etapu badań, które w przyszłości chcemy rozwijać, zarówno pogłębiając i poszerzając jego tematykę, jak i – być może – prowadząc badania terenowe w innych miejscach. W roku 2015 ograniczyliśmy się bowiem do obszaru Warszawy i Małopolskiego Przełomu Wisły, a w pozostałej części biegu Wisły ograniczyliśmy się – ze względu na ograniczone zasoby – jedynie do wstępnej eksploracji. Tym bardziej z zainteresowaniem i pełną otwartością oczekujemy od czytelników naszego raportu sugestii zakresie tematyki, jak i zasięgu terytorialnego przyszłych badań. Mamy też nadzieję, że nasz raport – a także prezentacje wyników przyszłych badań – będą głosem w dyskusji na temat roli Wisły w polskiej kulturze, szczególnie w kontekście inicjatywy ogłoszenia roku 2017 Rokiem Wisły, którą całym sercem popieramy.

Polecając państwu nasz raport chcielibyśmy też podziękować wszystkim, których współpraca i życzliwość przyczyniła się do jego powstania, między innymi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło nam dofinansowania, władzom samorządowym Warszawy i miejscowości Małopolskiego Przełomu Wisły, z którymi w trakcie badania współpracowaliśmy, oraz przede wszystkim tym, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami i wiedzą w wywiadach indywidualnych oraz w trakcie organizowanych przez nas spotkań przedstawicielami społeczności lokalnych.

Z raportem można zapoznać się za pośrednictwem zakładki projekty skąd można pobrać raport końcowy lub pod adresem: http://www.projektwisla.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dwa-razy-do-tej-sa...

Pozdrawiamy i zapraszamy do lektury

Zespół Badawczy 

Wstecz