EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Rozpoczynamy realizację badania dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL w latach 2014-2020.

W trakcie badania zespół badawczy będzie przeprowadzał m.in. wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL oraz przedstawicielami mediów i NGO. Przeprowadzone zostaną także badania ilościowe CAWI oraz CATI z pracownikami punktów informacyjnych, uczestnikami projektów EFS zrealizowanych w ramach RPO WSL, a także potencjalnymi beneficjentami, nieskutecznymi wnioskodawcami oraz faktycznymi beneficjentami projektów zrealizowanych w ramach RPO WSL. Uprzejmie prosimy o współpracę z zespołem badawczym i już teraz chcielibyśmy podziękować za udział w badaniach terenowych dzięki, którym możliwe bedzie przedstawienie rzetelnych wyników badania.

Wstecz