EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020

W postępowaniu na realizację badania pt.: „Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez EVALU.

Zamawiającym ww. badanie jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wstecz