EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Z końcem listopada rozpoczęliśmy realizację badania pn. "Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Badanie realizowane jest na zlecenie Województwa Małopolskiego.

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

Wstecz