EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Głos Agrotec Polska w sprawie rozwoju infrastruktury uczelni w Polsce

24 listopada 2015 roku przedstawiciele Agrotec Polska - Cezary Przybył oraz Jarosław Chojecki - wystąpią w roli panelistów podczas Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią.

Organizatorami Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią są: Public Consulting Group oraz miesięcznik edukacyjny Perspektywy. W trakcie spotkania zostaną również wręczone nagrody LUMEN - są one przyznawane osobom i zespołom odpowiedzialnym za realizację projektów w pięciu obszarach efektywnego zarządzania uczelnią wyższą.

Przedstawiciele Agrotec Polska będa rozmawiać na temat najlepszych praktyk w zarządzaniu uczelniami w Polsce. Cała sesja będzie nosiła tytuł: "Jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla rozwoju uczelnianej infrastruktury?". Tematyka dotyczyć będzie badania ewaluacyjnego realizowanego przez Agrotec Polska na zlecenie NCBiR pn. "Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)". Więcej informacji na temat badania można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Projekty lub pod tym linkiem: http://www.agrotec.pl/projekty/podsumowanie-efektow-wdrazania-projektow-...

Uczestnicy dyskutować będą m.in. na takie tematy jak:

  • Wyzwania praktyczne przy realizacji projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury badawczej i dydaktycznej
  • Rozwiązania praktyczne stosowane przez beneficjentów
  • Rozwiązania systemowe dla kolejnej perspektywy finansowej

Dyskusję poprowadzi Pan Leszek Cieśla - Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat samej konferencji oraz szczegółowy program na dwa dni znajduje się na stronie wydarzenia pod adresem: http://www.lumen.edu.pl/konferencja/program

Wstecz