EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Nagrody LUMEN rozdane

24 listopada 2015 roku odbyła się Konferencja dla Liderów Zarządzania Uczelnią, podczas której rozdano nagrody LUMEN dla osób i zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów w pięciu obszarach efektywnego zarządzania uczelnią wyższą.

Firmę Agrotec Polska reprezentowali badacze: Cezary Przybył oraz Jarosław Chojecki, którzy przybliżyli słuchaczom tematykę skutecznego wykorzystywania środków europejskich dla rozwoju uczelni wyższych. Były to wnioski z badania zrealizowanego na zlecenie NCBiR pn. "Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)". Więcej informacji na temat badania można odnaleźć w zakładce "Projekty".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji oraz sylwetkami laureatów nagrody: http://www.lumen.edu.pl/konferencja/prezentacje
Wstecz