EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020

Firma EVALU wybrana jako wykonawca badania pt.: „Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020”.

Zamawiającym ww. badanie jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  EVALU będzie liderem konsorcjum realizującym ww. badanie.

Wstecz