EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy

Rozpoczynamy realizację badania pn. "Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy" na zlecenie Województwa Podkarpackiego, w którego imieniu występuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VII Regionalny rynek pracy i OP VI Spójność przestrzenna i społeczna (PI9a) RPO WP 2014 - 2020 na zatrudnienie.

Wstecz