EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Prezentacja wyników badania realizowanego przez EVALU na seminarium "Youth employment partnerSHIP" w Budapeszcie

W dniach 12-13 maja w Budapeszcie, w ramach projektu "Youth employment partnerSHIP", odbyło się seminarium będące okazją do spotkania badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizujących się w ewaluacji wpływu aktywnych polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych. 

Wśród uczestników był ekspert EVALU sp. z o.o., Paweł Penszko, który zaprezentował wyniki analiz dotyczących skuteczności różnych form wsparcia zatrudnienia osób młodych w warunkach pandemii. Analizy te były oparte na danych przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizowanego przez EVALU projektu "Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych".

Wstecz