EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Prezentacja wyników badania w Ministerstwie Sprawiedliwości

10 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Przedstawiciele Agrotec Polska zaprezentowali wyniki badania pt. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” przeprowadzonego w 2015 roku.

Cieszymy się, że efekty naszej pracy zostały wykorzystane – opracowany w ramach badania program szkoleń na temat mediacji będzie wdrażany już na początku 2016 roku. W szkoleniach w 10 miastach Polski wspólnie będą uczestniczyć sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy i pracownicy Policji. Z kolei medialna strategia komunikacji opracowana w ramach naszego badania zostanie wykorzystana przy realizacji kampanii informacyjnej obejmującej m.in. spoty w telewizji, cykl 16 konferencji, publikacje i artykuły sponsorowane. Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości finalizuje przetarg na to zamówienie. Raport z badania w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://nmf.ms.gov.pl/pl/diagnoza-stanu-stosowania-mediacji-oraz-przyczyn...
Zachęcamy do lektury! 
 
Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014).
 
Wstecz