EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu systemowego PARP - „Polski Most Krzemowy”

Agrotec Polska podpisała umowę na przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu systemowego PARP - „Polski Most Krzemowy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

Badanie zostanie przeprowadzone w terminie październik - grudzień 2015 roku.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce "Projekty".

Wstecz