EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Rozpoczynamy projekt CO-SECUR, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa miejskiego poprzez innowacje społeczne i zaangażowanie obywateli

W dniach 17 i 18 stycznia konsorcjum realizujące projekt CO-SECUR (Budowanie wiedzy i innowacji społecznych na rzecz skutecznych, bardziej efektywnych i współtworzonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa miejskiego) zorganizowało spotkanie inauguracyjne w Walencji w Hiszpanii, aby oficjalnie uruchomić projekt finansowany przez UE.

W ciągu trzech lat projekt realizowany w ramach Horyzont Europa ma na celu stworzenie bazy wiedzy i narzędzi, w tym Planu Rozwoju Społecznego (SDP) aby promować przyjmowanie innowacji społecznych i odpowiedzialnych zasad dotyczących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa miejskiego. W ten sposób CO-SECUR ma na celu zwiększenie zaufania, akceptacji i ogólnych środków bezpieczeństwa. Zwieńczeniem projektu będzie konferencja na temat postrzegania bezpieczeństwa, podczas której zostanie przedstawiony protokół ustaleń. Dokument ten będzie mógł zostać podpisany przez każde miasto lub region zaangażowany w promowanie innowacji społecznych oraz odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.
 
Bezpieczeństwo: najważniejsze zagadnienie w Europie 
 
W ostatnich latach bezpieczeństwo stało się główną troską obywateli UE, a w szczególności wyzwaniem związanym z postrzeganiem bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Percepcja ta odgrywa kluczową rolę, ponieważ postrzegany brak bezpieczeństwa fizycznego może wpływać na subiektywne samopoczucie bardziej niż namacalne skutki rzeczywistego zagrożenia. Udział obywateli jest kluczem do zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, jednak osiągnięcie znaczącego zaangażowania pozostaje wyzwaniem w praktyce. 
 
Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez innowacje społeczne i zaangażowanie obywateli 
 
Aby sprostać temu wyzwaniu, CO-SECUR jest zaangażowany w podnoszenie poziomu postrzegania bezpieczeństwa przez obywateli poprzez aktywne angażowanie ich w opracowywanie bezpiecznych rozwiązań. Wiąże się to z zapewnieniem narzędzi i szkoleń w celu zwiększenia ich zrozumienia bezpieczeństwa.  Głównym celem CO-SECUR jest budowanie wiedzy i opracowanie zestawu narzędzi, w tym Planu Rozwoju Społecznego (SDP), aby przyspieszyć wdrażanie innowacji społecznych i zasad odpowiedzialnej innowacji. Koncentrując się na przestrzeni publicznej, zwłaszcza na dużych wydarzeniach, CO-SECUR ma na celu budowanie zaufania, poprawę środków bezpieczeństwa oraz kształtowanie postrzegania i zachowań. Poprzez wdrożenie SDP i powiązanych narzędzi, projekt dąży do przedefiniowania paradygmatów bezpieczeństwa, dostosowując się do potrzeb społeczności i współtworząc rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa miejskiego.
 
Przyjęcie odpowiedzialnych zasad mających wpływ na całą UE
 
Włączenie przez CO-SECUR zasad odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) podkreśla zaangażowanie konsorcjum projektowego w kwestie etyczne, równość płci i zaangażowanie wielu zainteresowanych stron. Dzięki innowacyjnym strategiom multidyscyplinarnym konsorcjum zaangażowane w projekt CO-SECUR będzie współpracować z ekspertami z różnych dziedzin, obywatelami, przedsiębiorstwami i decydentami politycznymi, aby zrozumieć i stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem. Obejmując politykę otwartego dostępu programu Horyzont Europa, konsorcjum realizujące projekt CO-SECUR zobowiązuje się do stosowania przejrzystych praktyk, udostępniając wszystkie wyniki badań naukowych. Projekt kładzie nacisk na wpływ społeczny, obejmując podejście Quintuple Helix w celu zapewnienia uczestnictwa w całej UE i wspierania akceptacji najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
 
Łącząc 10 multidyscyplinarnych partnerów z 9 krajów UE
 
Konsorcjum CO-SECUR, kierowane przez Kveloce, zrzesza 10 multidyscyplinarnych partnerów z doświadczeniem w badaniach partycypacyjnych, zaangażowaniu publicznym i metodach mieszanych. Wybór partnerów z 9 krajów europejskich - Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Polski, Grecji i Litwy - odzwierciedla cel projektu, jakim jest uwzględnienie złożonej różnorodności przepisów, środków bezpieczeństwa, polityki i realiów społeczno-historycznych różnych regionów Europy. Ta strategiczna różnorodność geograficzna i kulturowa zapewnia reprezentatywną próbę, wzbogacając analizę każdego kontekstu i przyczyniając się do skuteczności i trafności wyników CO-SECUR.
 
Projekt CO-SECUR opiera się na spostrzeżeniu Alana W. Wattsa, że "pragnienie bezpieczeństwa i poczucie braku bezpieczeństwa to to samo". Ten trzyletni projekt jest wezwaniem do przedefiniowania bezpieczeństwa, nie tylko jako fizycznej konieczności, ale jako wspólnego postrzegania zakorzenionego w zaangażowaniu obywateli i odpowiedzialnych innowacjach.
 
Dołącz do projektu CO-SECUR w jego podróży do przedefiniowania bezpieczeństwa, wzmocnienia pozycji obywateli i kształtowania bezpieczniejszej przyszłości dla Europy. Śledź projekt na LinkedIn.
 
W przypadku pytań do mediów, prosimy o kontakt:
 
Wstecz