EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

20-11-2007

Agrotec Polska podwykonawcą w projekcie doradczym pod tytułem „Support to SAPARD/IPARD Agency for improvement of SAPARD programme implementation, Contract 2005-0707-011101” skierowanym do chorwackiej Agencji Płatniczej Programu SAPARD.

15-11-2007

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum, w skład którego wchodzi Agrotec Polska realizować będzie na rzecz Głównego Lekarza Weterynarii i podległego mu Głównego Inspektoratu Weterynarii (Beneficjent) projekt pt.: Organizacja ćwiczeń symulacyjnych i innych praktycznych narzędzi szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przeznaczonych dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej w ramach projektu Transition Facility 2005/017-488.04.03 – „Wzmocnienie administracji weterynaryjnej, część II” o numerze referencyjnym TF 2005/017-488.04.03.02/P.

09-10-2007

Agrotec Polska wykonawcą audytu zewnętrznego projektu "Czas na pracę - praca na czas" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

01-10-2007

Agrotec Polska wykonawcą 3 badań ewaluacyjnych w ramach projektu pt. „Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w województwie podkarpackim” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

25-08-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner konsorcjum realizować będzie na rzecz litewskiego Ministerstwa Rolnictwa badanie pt.: „Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD na Litwie w latach 2000-2006”.

24-08-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pt.: „Ewaluacja działań na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach EFS”.

16-07-2007

Agrotec Polska wykonawcą audytu zewnętrznego projektu „AZYMUT II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

10-07-2007

Agrotec Polska podwykonawcą w projekcie audytowym finansowanym ze środków EuropeAid pod tytułem „Capacity building of Certifying Body for SAPARD, EU Ref. No. 119860/C/SV/Multi”.

25-06-2007

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce „Doświadczenie”/„Aktualne projekty”.

20-06-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi badanie pt.: Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

Strony

Wstecz