EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

16-07-2007

Agrotec Polska wykonawcą audytu zewnętrznego projektu „AZYMUT II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

10-07-2007

Agrotec Polska podwykonawcą w projekcie audytowym finansowanym ze środków EuropeAid pod tytułem „Capacity building of Certifying Body for SAPARD, EU Ref. No. 119860/C/SV/Multi”.

25-06-2007

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce „Doświadczenie”/„Aktualne projekty”.

20-06-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi badanie pt.: Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

28-05-2007

Z przyjemnością informujemy, że Firma Agrotec Polska Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnoeuropejskim projekcie badawczym AGRIGRID, finansowanym w ramach VI Programu Ramowego UE.

25-05-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi badanie pt.: „Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006”.

23-03-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pt.: „Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy”.

12-03-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt pt.: „Przeprowadzenie badania audytowego w celu zdiagnozowania i oceny systemu wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) oraz wypracowania propozycji usprawnień dla systemu”

23-01-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pt.: „Wpływ interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich”

01-12-2006

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt.: Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013

Strony

Wstecz