EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

28-05-2007

Z przyjemnością informujemy, że Firma Agrotec Polska Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnoeuropejskim projekcie badawczym AGRIGRID, finansowanym w ramach VI Programu Ramowego UE.

25-05-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi badanie pt.: „Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006”.

23-03-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pt.: „Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy”.

12-03-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt pt.: „Przeprowadzenie badania audytowego w celu zdiagnozowania i oceny systemu wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) oraz wypracowania propozycji usprawnień dla systemu”

23-01-2007

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pt.: „Wpływ interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich”

01-12-2006

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt.: Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013

05-10-2006

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt.: „Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów Działań 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”; 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”; 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”

22-08-2006

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt.: „Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

21-08-2006

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska jako partner wiodący konsorcjum realizować będzie projekt szkoleniowy finansowany z Transition Facility 2004 pt.: „Doskonalenie systemu zarządzania monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 2004/016-829.03.02 Część II”.

Strony

Wstecz