EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

15-11-2017

Miło nam poinformować, że EVALU podpisało umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Celem ogólnym przedmiotowego badania ewaluacyjnego jest ocena dotychczasowych prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
12-09-2017

Miło nam poinformować, iż 6 września br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz realizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020".

24-07-2017

Miło nam poinformać, iż w dniu 24 lipca br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania pt. "Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".

24-07-2017

Z radością informujemy, iż w dniu 24 lipca br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania pt. "Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020". 

12-07-2017

4 lipca odbył się warsztat otwarty z mieszkańcami w ramach ewaluacji IV edycji budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy realizowanej przez firmę EVALU.

12-07-2017

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy realizację badania pt. "Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji".

12-07-2017

Z radością informujemy, iż 5 lipca podpisana została przez EVALU umowa na realizację badania pt. "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020 ".

14-06-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wykonawcą badania pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020.

22-05-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wybrana Wykonawcą badania pt. "Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020".

21-04-2017

Oferta Konsorcjum projektowego złożonego z EVALU oraz PBS sp. zo.o. została wybrana jako najkorzystniejsza na realizację badania pt. "Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

Strony

Wstecz