EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

11-08-2020

Miło nam poinformować, że oferta EVALU została wybrana do realizacji badania ewaluacyjnego on-going programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

11-08-2020

Rozpoczęliśmy badanie dot. Analizy wpływu Inteligentnych systemów transportowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego pod kątem realizacji projektów transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020. Badanie realizowane jest na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

11-08-2020

Realizacja badania wynika z jednego z zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) jakim jest koordynacja działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

25-05-2020

Rozpoczęliśmy realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

06-02-2020

Trwa realizacja badania ewaluacyjnego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

06-02-2020

Trwa realizacja dwóch badań ewaluacyjnych zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

06-08-2019

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim”!

06-08-2019

EVALU wykonawcą ewaluacji 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”!

04-07-2019

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”. Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Strony

Wstecz