EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

24-05-2018

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO).

17-05-2018

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

17-05-2018

EVALU Wykonawcą Ewaluacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

26-04-2018

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020"!

26-04-2018

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020".

17-04-2018

Z radością informujemy o podpisaniu umowy na obsługę badawczą procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018!

07-03-2018

W lutym na Komitecie Monitorującym RPO WL oraz w marcu na Komitecie Monitorującym POWER zaprezentowaliśmy wyniki dwóch badań ewaluacyjnych: "Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji" oraz "Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

29-01-2018

Miło nam poinformować, iż EVALU rozpoczyna realizację usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

18-01-2018

Miło nam poinformować, iż 10 stycznia 2018 podpisaliśmy umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

21-12-2017

Zespół EVALU pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018.

Strony

Wstecz