EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IX i X priorytet PO IiŚ 2007-2013

Tematyką badania była ocena skuteczności wybranych rozwiązań wdrożeniowych przyjętych dla PO IiŚ 2007 – 2013. Badanie zrealizowane zostało we współpracy
z firmą Polinvest Sp. z o.o.
 

Zamawiający: Skarb Państwa / Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011 - 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Tematyką badania była ocena działań informacyjno-promocyjne pod kątem ich skuteczności, efektywności i użyteczności z uwzględnieniem specyfiki RPO WM oraz zapisów Planu Komunikacji, w tym systemu wskaźników w nim zawartych.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.„Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”

Celem głównym badania była  ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP 2007-2013.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Strony

Ewaluacja on-going wspólnego przedsięwzięcia NEON

Głównym celem badania jest ocena przyczyn niższego niż zakładano zainteresowania konkursami w Programie NEON realizowanym w formule wspólnego przedsięwzięcia oraz wypracowanie usprawnień, które mają zapewnić skuteczną realizację założeń i celów Programu.

 

Cele szczegółowe: 
Cel szczegółowy 1: Ocena przyjętego modelu wdrażania wspólnego przedsięwzięcia i potencjalnych wąskich gardeł w jego skutecznej realizacji
Cel szczegółowy 2: Ocena potencjału naukowo-badawczego w kraju dla skutecznej realizacji założeń programowych
Cel szczegółowy 3: Ocena zakresu tematycznego Programu pod kątem potrzeb Partnera wspólnego przedsięwzięcia oraz z punktu widzenia zdefiniowanych wyzwań i potrzeb rozwojowych przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w kraju i za granicą
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Indywidualne wywiady pogłębione 
• Warsztat rekomendacyjny
 
Zamawiający: 
NCBR
Termin realizacji: 
05.10.2023-trwa
Budżet: 
162 852,00 zł brutto
 
 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2024
Tematyka badania: 
B+R
Innowacje
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz