EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

18-08-2012

W dniu 18 sierpnia 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja programu SENSE oraz projektów wsparcia rozwoju instytucji społecznych w Gruzji, zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w latach 2009-2011”.

09-08-2012

W dniu 8 sierpnia br. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 PO IiŚ.

08-08-2012

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum w składzie Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zrealizuje na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) badanie pt. „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym”.

30-07-2012

W dniu 27 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego”

27-07-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

19-07-2012

W dniu 19 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu założeń metodologicznych oraz realizacji badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim.

26-06-2012

W dniu 25 czerwca 2012 r. Agrotec Polska zawarła z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na realizację usługi pn. Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

21-06-2012

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez Agrotec Polska wniosek nr 08017/12 pn. Wieś czy globalna wioska zgłoszony do priorytetu Edukacja medialna, badania programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2012 r. uzyskał dotację w wysokości 122.700,00 PLN.

28-05-2012

W dniu 24 maja 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na realizację badania pt. „Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim”.

21-03-2012

W dniu 20 marca br. do siedziby Agrotec Polska wpłynęła informacja o wyborze naszej oferty na realizację badania pn. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Strony

Wstecz