EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

26-06-2013

Agrotec Polska w partnerstwie z Ecorys Polska Sp. z o.o. wykonawcą badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów Programu”.

23-05-2013

W dniu 23 maja 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”.

14-05-2013

W dniu 14 maja 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”.

17-04-2013

Agrotec Polskawykonawcą badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

15-04-2013

W dniu 15 kwietnia 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

04-03-2013

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze oferty naszej firmy na realizację badania pt. „Wyłączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”.

14-02-2013

W dniu 25 lutego 2013 r. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.

02-01-2013

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy - prowadzone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - negocjacje, mające na celu wypracowanie docelowej wersji nowego projektu poświęconego problematyce aktywizacji zawodowej osób 50+.

13-11-2012

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 listopada 2012 r. Agrotec Polska zawarła (jako Beneficjent) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu (występującym jako Instytucja Wdrażająca) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pn. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w woj. kujawsko-pomorskim do roku 2020.

13-09-2012

W dniu 13 września 2012 r. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. „Potencjał projektów kluczowych, w tym zintegrowanych i partnerskich możliwych do realizacji w regionie łódzkim w nowym okresie programowania (2014-2020)”.

Strony

Wstecz