EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

15-10-2015

Zachęcamy do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Ewaluacji, którego głównym sponsorem jest Agrotec Polska. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

05-10-2015

Agrotec Polska podpisała umowę na przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu systemowego PARP - „Polski Most Krzemowy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

02-04-2014

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum w składzie Agrotec Polska (lider) oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (partner) zrealizują wspólnie usługę badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

31-03-2014

Agrotec Polska wykonawcą ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości bazowych i docelowych dla wskaźników w ramach interwencji EFS w obszarze rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

17-03-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

07-03-2014

W dniu 7 marca 2014 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym szczególnie efektywności i skuteczności działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (OWES, ROPS, WUP, PES, JST)”.

27-02-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badań jakościowych w projekcie "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020".

24-01-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

15-01-2014

Z przyjemnoścą informujemy, że nasza spółka realizować będzie badanie pt. Evaluation of and advisory services for projects for the benefit of victims of National Socialism in Poland.

20-12-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”.

Strony

Wstecz