EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

17-03-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

07-03-2014

W dniu 7 marca 2014 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym szczególnie efektywności i skuteczności działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (OWES, ROPS, WUP, PES, JST)”.

27-02-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badań jakościowych w projekcie "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020".

24-01-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

15-01-2014

Z przyjemnoścą informujemy, że nasza spółka realizować będzie badanie pt. Evaluation of and advisory services for projects for the benefit of victims of National Socialism in Poland.

20-12-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”.

26-11-2013

W dniu 26 listopada 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach PO IiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE”.

01-10-2013

W dniu 1 października 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej”.

01-10-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ewaluacja efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ”.

30-09-2013

Agrotec Polska we współpracy z Ecorys Polska Sp. z o.o. wykonawcą badania pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

Strony

Wstecz