EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

21-03-2012

W dniu 20 marca br. do siedziby Agrotec Polska wpłynęła informacja o wyborze naszej oferty na realizację badania pn. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

25-02-2012

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska w okresie marzec – październik 2012 r. realizować będzie na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pn. Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania.

22-02-2012

Agrotec Polska wykonawcą ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD - Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy.

23-01-2012

W dniu 23 stycznia 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru naszej oferty na realizację badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii EUROPA 2020.

20-01-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

12-12-2011

W dniu 12 grudnia br. do Agrotec Polska wpłynęła informacja o wyborze naszej oferty na realizację badania ewaluacyjnego pn. Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006: poszukiwania rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów kolejowych w sektorze transportu PO IiŚ 2007-13".

07-10-2011

W dniu 7.10.2011 r. Agrotec Polska podpisała z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na realizację badania pn. „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”.

06-10-2011

Agrotec Polska wraz z ARC Opinia i Rynek realizatorami badania pt. „Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego”.

03-10-2011

Agrotec Polska wykonawcą badania ewaluacyjnego projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26-09-2011

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie badania efektywności działań promocyjnych w ramach projektu „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Strony

Wstecz