EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

03-10-2011

Agrotec Polska wykonawcą badania ewaluacyjnego projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26-09-2011

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie badania efektywności działań promocyjnych w ramach projektu „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

17-08-2011

Agrotec Polska wykonawcą kolejnego badania prowadzonego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

09-08-2011

W dniu 8 sierpnia 2011 r. Agrotec Polska podpisała z Ministerstwem Infrastruktury umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ”. 

05-07-2011

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w roku 2011 - Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego”. Zamawiającym usługę jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

09-06-2011

W dniu 9 czerwca br. Agrotec Polska podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę na wykonanie badania pn. „Pracodawcy Podkarpacia” realizowanego w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy. W ramach umowy w latach 2011-2013 nasza spółka przeprowadzi cykliczne badania trendów rozwojowych podkarpackich pracodawców (firm i instytucji).

07-06-2011

W dniu 7 czerwca 2011 r. otrzymaliśmy informację o wyborze oferty naszej spółki w postępowaniu na wykonanie badania pt. „Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”.

25-05-2011

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”.

20-05-2011

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska w okresie maj – lipiec 2011 r. realizować będzie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego badanie pn. „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.

06-05-2011

Konsorcjum, którego liderem jest Agrotec Polska wykonawcą badania pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009 - 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.

Strony

Wstecz