EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

24-01-2014

Agrotec Polska podpisała umowę na wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

15-01-2014

Z przyjemnoścą informujemy, że nasza spółka realizować będzie badanie pt. Evaluation of and advisory services for projects for the benefit of victims of National Socialism in Poland.

20-12-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”.

26-11-2013

W dniu 26 listopada 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach PO IiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE”.

01-10-2013

W dniu 1 października 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej”.

01-10-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ewaluacja efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ”.

30-09-2013

Agrotec Polska we współpracy z Ecorys Polska Sp. z o.o. wykonawcą badania pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

26-08-2013

Agrotec Polska zrealizuje na zamówienie Ministerstwa Gospodarki badanie pt. „Identyfikacja problemów i barier w realizacji IX i X priorytetu PO IiŚ w ocenie Wnioskodawców, pogłębiona o analizę przyczyn braku spełnienia kryteriów oceny projektów przez projekty odrzucone w działaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 PO IiŚ”.

13-08-2013

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet”.

16-07-2013

W dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została korzystna dla nas informacja o wyborze wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pakiet I”.

Strony

Wstecz