EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

03-06-2016

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Prezes EVALU podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie badania pt.:"Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014".

23-05-2016

Firma Agrotec Polska została wybrana wykonwacą badania dla Województwa Pomorskiego. 

19-05-2016

Ministerstwo Rozwoju podpisało wczoraj umowę z Agrotec Polska na realizację badania dotyczącego przeprowadzenia metaanalizy wyników badań ewaluacyjnych dot. oceny wsparcia EFS. Budżet badania wynosi 368 385,00 zł.

18-03-2016

Miło nam poinformować, iż firma Agrotec Polska została wybrana jako Wykonawca ewaluacji ex-ante projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

23-02-2016

22 lutego 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się piąta edycja Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej, który zgromadził ponad 200 osób chętnych sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki.

11-02-2016

Z początkiem roku zakończyliśmy badanie oferty kulturalnej Krakowa. Wyniki badania zawarte zostały w raporcie pt. "Krakowska kultura - stan obecny i perspektywy rozwoju". Naszym badaniem zainteresowali się dziennikarze wyborcza.pl, którzy mieli okazję zapoznać się z raportem końcowym.

09-02-2016

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem naszych badań, prowadzonych od kwietnia do grudnia 2015 r. w ramach projektu „Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej”. 

27-01-2016

4 projekty badawcze, których wykonawcą była firma Agrotec Polska wezmą udział w konkursie na najlepsza ewaluację europejskiej polityki spójności organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej działającej przy Komisji Europejskiej.

25-01-2016
W dniu 21 stycznia 2016 roku w siedzibie NCBiR odbyła się prezentacja wyników raportu końcowego z badania pt. „Podsumowanie realizacji działań na rzecz infrastruktury badawczej w ramach II osi priorytetowej PO IG”.
 
22-01-2016

Agrotec Polska jako partner szwedzkiej firmy European Minds przeprowadzi ewaluację 4 projektów realizowanych w latach 2015-2018 w Szwecji.

Strony

Wstecz