EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

27-03-2017

Z radością informujemy o wyborze oferty EVALU na realizację badania ewaluacyjnego IV edycji budżetu partycypacyjnego Warszawy w kontekście mieszkańców zaangażowanych w proces.

22-03-2017

Miło nam poinformować o wyborze EVALU jako wykonawcy badania pt. "Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego" zleconego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

01-03-2017

W dniu 27 lutego Wiceprezes EVALU podpisał umowę na realizację badania pt. "Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych".

02-02-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku do realizacji badania pt. "Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności  e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych"  jako najkorzystniejszą wybrał ofertę EVALU Sp. z o.o.

12-01-2017

Z radością informujemy, iż EVALU podpisała umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

 

23-12-2016

Zespół EVALU pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku

05-12-2016

Z radością informujemy, że w związku z przemianami własnościowymi oraz towarzyszącymi im pracami rozwojowymi z dniem 15 listopada 2016 r. Agrotec Polska Sp. z o.o. zmieniło nazwę na EVALU Sp. z o.o. 

12-09-2016

Szanowni Państwo,

 
Miło nam poinformować, iż EVALU został wykonawcą badania dotyczącego aktualizacji oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach RPO – Lubuskie 2020.
18-08-2016

Z radością informujemy, iż EVALU zdobyła największą liczbę punktów, a tym samym została wykonawcą badania pn. „Ewaluacja ex post - wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie”.

16-08-2016

Agrotec Polska wykonawcą ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Strony

Wstecz