EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

18-08-2016

Z radością informujemy, iż EVALU zdobyła największą liczbę punktów, a tym samym została wykonawcą badania pn. „Ewaluacja ex post - wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie”.

16-08-2016

Agrotec Polska wykonawcą ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

16-08-2016

Miło nam poinformować o wyborze EVALU na wykonawcę badania pn. "Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020".

11-08-2016

Miło nam poinformować, iż EVALU została Wykonawcą badania pn. „Ewaluacja Strategii Komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. 

11-08-2016

EVALU Sp. z o.o. została wyłoniona na Wykonawcę badania pn. "Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce" zleconego przez Ministerstwo Rozwoju.

14-06-2016

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 14 czerwca 2016 roku do naszej siedziby przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na realizację badania pt. „Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007 – 2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020”. 

03-06-2016

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Prezes EVALU podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie badania pt.:"Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014".

23-05-2016

Firma Agrotec Polska została wybrana wykonwacą badania dla Województwa Pomorskiego. 

19-05-2016

Ministerstwo Rozwoju podpisało wczoraj umowę z Agrotec Polska na realizację badania dotyczącego przeprowadzenia metaanalizy wyników badań ewaluacyjnych dot. oceny wsparcia EFS. Budżet badania wynosi 368 385,00 zł.

18-03-2016

Miło nam poinformować, iż firma Agrotec Polska została wybrana jako Wykonawca ewaluacji ex-ante projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

Strony

Wstecz