EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

06-08-2019

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim”!

06-08-2019

EVALU wykonawcą ewaluacji 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”!

04-07-2019

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”. Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

25-04-2019

Przedstawiciele EVALU sp. z o.o. wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawili wyniki zakończonego badania pt. „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

19-07-2018

Rozpoczęliśmy realizację badania pn. "Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"!

07-06-2018

Nasza firma została wybrana wykonawcą badania ewaluacyjnego pn. "Programy stypendialne im. Stefana Banacha i Ignacego Łukasiewicza jako narzędzia realizacji celów NAWA oraz forma pomocy rozwojowej" - oferta EVALU otrzymała największą liczbę punktów.

24-05-2018

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO).

17-05-2018

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

17-05-2018

EVALU Wykonawcą Ewaluacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

26-04-2018

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020"!

Strony

Wstecz