EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

17-05-2018

EVALU Wykonawcą Ewaluacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

26-04-2018

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020"!

26-04-2018

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020".

17-04-2018

Z radością informujemy o podpisaniu umowy na obsługę badawczą procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018!

07-03-2018

W lutym na Komitecie Monitorującym RPO WL oraz w marcu na Komitecie Monitorującym POWER zaprezentowaliśmy wyniki dwóch badań ewaluacyjnych: "Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji" oraz "Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

29-01-2018

Miło nam poinformować, iż EVALU rozpoczyna realizację usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

18-01-2018

Miło nam poinformować, iż 10 stycznia 2018 podpisaliśmy umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

21-12-2017

Zespół EVALU pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018.

15-11-2017

Miło nam poinformować, że EVALU podpisało umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Celem ogólnym przedmiotowego badania ewaluacyjnego jest ocena dotychczasowych prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
12-09-2017

Miło nam poinformować, iż 6 września br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz realizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020".

Strony

Wstecz