EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

19-04-2022

Rozpoczynamy realizację badania pn. "Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy" na zlecenie Województwa Podkarpackiego, w którego imieniu występuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

15-04-2022

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę życzy zespół EVALU.

13-01-2022

Miło nam poinformować, że firma EVALU wybrana jako wykonawca badania pn.: „Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych”.

Zamawiającym ww. badania jest Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

13-01-2022

Miło nam poinformować, że realizujemy badanie pn. "Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim". Badanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

30-12-2020

Firma EVALU wybrana jako wykonawca badania pt.: „Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020”.

30-12-2020

W postępowaniu na realizację badania pt.: „Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez EVALU.

23-12-2020

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz odpoczynku i pomyślności w Nowym Roku 2021 składa EVALU

15-12-2020

Weszliśmy w zasadniczą fazę badań terenowych realizowanych w ramach badania pn. "Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy" realizowanego dla Województwa Śląskiego.

15-12-2020

Z końcem listopada rozpoczęliśmy realizację badania pn. "Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Badanie realizowane jest na zlecenie Województwa Małopolskiego.

02-09-2020

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczniemy realizację badania pn. "Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego". Badanie realizowane będzie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od września.

Strony

Wstecz