EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

02-09-2020

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację badania pn. "Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020". Badanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11-08-2020

Miło nam poinformować, że oferta EVALU została wybrana do realizacji badania ewaluacyjnego on-going programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

11-08-2020

Rozpoczęliśmy badanie dot. Analizy wpływu Inteligentnych systemów transportowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego pod kątem realizacji projektów transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020. Badanie realizowane jest na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

11-08-2020

Realizacja badania wynika z jednego z zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) jakim jest koordynacja działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

25-05-2020

Rozpoczęliśmy realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

06-02-2020

Trwa realizacja badania ewaluacyjnego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

06-02-2020

Trwa realizacja dwóch badań ewaluacyjnych zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

06-08-2019

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim”!

06-08-2019

EVALU wykonawcą ewaluacji 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”!

Strony

Wstecz