EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

12-07-2017

Z radością informujemy, iż 5 lipca podpisana została przez EVALU umowa na realizację badania pt. "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020 ".

14-06-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wykonawcą badania pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020.

22-05-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wybrana Wykonawcą badania pt. "Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020".

21-04-2017

Oferta Konsorcjum projektowego złożonego z EVALU oraz PBS sp. zo.o. została wybrana jako najkorzystniejsza na realizację badania pt. "Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

14-04-2017

Zespół badawczy EVALU składa Państwu najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne

03-04-2017

Ministerstwo Edukacji wybrało EVALU Sp. z o.o. na Wykonawcę ewaluacji śródokresowej programu "Erasmus+". 

27-03-2017

Z radością informujemy o wyborze oferty EVALU na realizację badania ewaluacyjnego IV edycji budżetu partycypacyjnego Warszawy w kontekście mieszkańców zaangażowanych w proces.

22-03-2017

Miło nam poinformować o wyborze EVALU jako wykonawcy badania pt. "Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego" zleconego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

01-03-2017

W dniu 27 lutego Wiceprezes EVALU podpisał umowę na realizację badania pt. "Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych".

02-02-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku do realizacji badania pt. "Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności  e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych"  jako najkorzystniejszą wybrał ofertę EVALU Sp. z o.o.

Strony

Wstecz