EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

24-07-2017

Miło nam poinformać, iż w dniu 24 lipca br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania pt. "Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".

24-07-2017

Z radością informujemy, iż w dniu 24 lipca br. Prezes EVALU Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację badania pt. "Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020". 

12-07-2017

4 lipca odbył się warsztat otwarty z mieszkańcami w ramach ewaluacji IV edycji budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy realizowanej przez firmę EVALU.

12-07-2017

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy realizację badania pt. "Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji".

12-07-2017

Z radością informujemy, iż 5 lipca podpisana została przez EVALU umowa na realizację badania pt. "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020 ".

14-06-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wykonawcą badania pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020.

22-05-2017

Miło nam poinformować, iż firma EVALU została wybrana Wykonawcą badania pt. "Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020".

21-04-2017

Oferta Konsorcjum projektowego złożonego z EVALU oraz PBS sp. zo.o. została wybrana jako najkorzystniejsza na realizację badania pt. "Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

14-04-2017

Zespół badawczy EVALU składa Państwu najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne

03-04-2017

Ministerstwo Edukacji wybrało EVALU Sp. z o.o. na Wykonawcę ewaluacji śródokresowej programu "Erasmus+". 

Strony

Wstecz