EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

02-02-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku do realizacji badania pt. "Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności  e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych"  jako najkorzystniejszą wybrał ofertę EVALU Sp. z o.o.

12-01-2017

Z radością informujemy, iż EVALU podpisała umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

 

23-12-2016

Zespół EVALU pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku

05-12-2016

Z radością informujemy, że w związku z przemianami własnościowymi oraz towarzyszącymi im pracami rozwojowymi z dniem 15 listopada 2016 r. Agrotec Polska Sp. z o.o. zmieniło nazwę na EVALU Sp. z o.o. 

12-09-2016

Szanowni Państwo,

 
Miło nam poinformować, iż EVALU został wykonawcą badania dotyczącego aktualizacji oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach RPO – Lubuskie 2020.
18-08-2016

Z radością informujemy, iż EVALU zdobyła największą liczbę punktów, a tym samym została wykonawcą badania pn. „Ewaluacja ex post - wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie”.

16-08-2016

Agrotec Polska wykonawcą ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

16-08-2016

Miło nam poinformować o wyborze EVALU na wykonawcę badania pn. "Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020".

11-08-2016

Miło nam poinformować, iż EVALU została Wykonawcą badania pn. „Ewaluacja Strategii Komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. 

11-08-2016

EVALU Sp. z o.o. została wyłoniona na Wykonawcę badania pn. "Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce" zleconego przez Ministerstwo Rozwoju.

Strony

Wstecz