EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Kim jesteśmy

Evalu (dawniej Agrotec Polska) jest niezależną firmą badawczo-doradczą działającą nieprzerwanie od 2004 roku.

Zakres tematyczny oraz typologia oferowanych przez spółkę usług wynika w pierwszej kolejności z wieloletnich doświadczeń współzałożyciela - firmy Agrotec S.A. z siedzibą w Rzymie, działającej na terenie całego świata nieprzerwanie od 1969 roku (www.agrotec-spa.net).

Ponadto od początku swej działalności spółka systematycznie wypracowywała - uwzględniając specyfikę i potrzeby polskiego rynku - kompetencje i doświadczenie umożliwiające jej świadczenie coraz szerszego katalogu usług w ramach nowych obszarów tematycznych i problemowych oraz sektorów.

Począwszy od 2007 r. następowała wyraźna specjalizacja firmy w kierunku świadczenia usług polegających na opracowywaniu ekspertyz, specjalistycznych analiz oraz prowadzeniu szeroko rozumianych projektów badawczych i ewaluacyjnych.

W okresie ponad 10 letniej działalności spółka pozyskała i zrealizowała – zarówno w Polsce, jak i za granicą -  183 kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 25,7 mln PLN.

Wstecz