EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Potencjał badawczy i ewaluacyjny

Wśród oferowanego przez nas katalogu usług kluczowy charakter mają usługi badawcze zakładające równoczesne stosowanie szerokiego katalogu ilościowych i jakościowych metod badań społecznych oraz projekty o charakterze ewaluacji interwencji publicznych.

Na rynku badawczym i ewaluacyjnym funkcjonujemy od 2005, kiedy to przystąpiliśmy do realizacji oceny ex-ante PROW 2007-2013 (na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W toku 16 letniej działalności nasza firma zdobyła doświadczenie w realizacji wszystkich typów ewaluacji m.in. ewaluacji ex-ante, on-going oraz ex-post, a także ewaluacji tematycznych i uzupełniających.

Prowadzone przez EVALU projekty badawcze i ewaluacyjne mają zarówno charakter ogólnopolski, jak i regionalny. Prowadzimy ponadto projekty doradcze i ewaluacyjne poza granicami kraju.

W skład stałego zespołu wewnętrznego EVALU wchodzi 17 osób, które systematycznie rozwijają know-how firmy. Współpracujemy ponadto na stałe z liczną grupą doświadczonych konsultantów zewnętrznych zaangażowanych w miarę potrzeb w realizację poszczególnych badań lub wybranych komponentów badawczych. Dzięki współpracy z liczną grupą doświadczonych ekspertów EVALU jest w stanie sprostać merytorycznie większości badań i ewaluacji prowadzonych na polskim rynku.

Posiadamy silne zaplecze realizacyjne umożliwiające prowadzenie różnorodnych badań terenowych. Dzięki zawartym umowom o współpracę z podmiotami realizującymi badania ilościowe możemy realizować w krótkim czasie badania ilościowe na dużą skalę.

Dysponujemy siecią osób mogących prowadzić indywidualne wywiady pogłębione oraz jakościowe studia przypadku na terenie całego kraju.

W oparciu o własne zasoby oraz dzięki współpracy z zaufanymi partnerami zapewniamy również profesjonalną realizację zogniskowanych wywiadów grupowych.

Tak przygotowane zaplecze organizacyjne stanowi kluczowy instrument wsparcia dla ekspertów zaangażowanych w prowadzone przez nas badania i ewaluacje.

W oparciu o ww. potencjał osobowy , merytoryczny i organizacyjny świadczymy ponadto usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie badań i ewaluacji, w ramach których wspieramy podmioty prywatne i publiczne m.in. w przygotowaniu systemów monitorowania programów, poszczególnych działań oraz projektów oraz opracowywaniu wytycznych i/lub zakresu SIWZ/Opisów Przedmiotu Zamówienia.

Wstecz