EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Sektory

 • Administracja publiczna
 • Infrastruktura (transportowa, ochrony środowiska)
 • Środowisko i zasoby naturalne
 • Rolnictwo, rybactwo i rozwój obszarów wiejskich
 • Edukacja
 • Rynek pracy  
 • Turystyka
 • Energetyka
 • Wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych
 • Kultura
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Badania i rozwój
 • Infrastruktura naukowo-badawcza
 • Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                   
Wstecz