EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Klienci

Do grona klientów EVALU (dawniej Agrotec Polska) należą instytucje publiczne szczebla centralnego i regionalnego oraz podmioty prywatne dysponujące środkami pochodzącymi z funduszy publicznych (krajowych i europejskich).

Do klientów spółki należą m.in.: DG REGIO, DG AGRI, MEN, MZ, Ministerstwa odpowiedzialne za kształtowanie polityki rozwoju kraju i polityki gospodarczej, NCBR, PARP, ARiMR, PFRON, Fundacja „Fundusz Współpracy”, KPRM, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Lokalne Grupy Działania, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz podmioty prywatne realizujące projekty współfinansowane ze środków publicznych.

   

 

Wstecz