EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Obszary tematyczne i problemowe

 • Rozwój regionalny
 • Pomoc techniczna (technical assistance)
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i wdrażanie funduszy strukturalnych i pomocowych
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
 • Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Szacowanie i aktualizacja wskaźników
 • Instrumenty finansowe

W ramach opisanych powyżej obszarów EVALU realizuje usługi mające na celu wzmocnienie organizacyjne i merytoryczne naszych klientów oraz ich kadr.

Wstecz